ervaring

ERVARING

 

Opvoedingskracht heeft een ruime expertise in diverse zorgvragen en domeinen.

Deze ervaring willen we graag optimaal inzetten om kinderen, jongeren en gezinnen te begeleiden en ondersteunen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPVOEDINGSKRACHT

 

 

 

 

Kinderen en adolescenten

met een gedrags- en emotionele problematiek

 

Kinderen en jongeren met traumatische ervaring

 

 

Kinderen en adolescenten met een ontwikkelingsstoornis

 

Kinderen en adolescenten met ADHD, Autisme, angsten, verstoord zelfbeeld, …

 

Kinderen en adolescenten met hidernissen op studie - en schooldomein

 

Gezinnen met een verstoorde

communicatie tussen de gezinsleden

 

 

 

Ondersteuning aan andere

hulpverleners en betrokken personen.

 

 

 

 

Groepsdynamieken

 

erkend Rots & Water trainer

 

 

 

 

Ervaring binnen diverse sectoren:

 

- Thuisbegeleiding voor personen met autisme

 

- Gezinsbegeleiding binnen Bijzondere jeugdzorg

 

- Kinderopvang voor kinderen met diverse

zorgvragen en kwetsbaarheden

 

- kinderen en adolescenten met traumatische ervaringen

 

- ondersteuningen binnen schoolcontext ( voor leerling, alsook voor leerkrachten)

 

- Werken met groepen ouders en kinderen rond specifieke thema's

 

- Vorming geven aan professionelen en andere diensten omtrent

specifieke thema's

 

- Rots & Water training voor kinderen en jongeren

Opvoeden kan je veel kracht geven omdat je kinderen ziet opgroeien. Anderzijds kan het opvoeden ook veel kracht vragen van jezelf. Vaak is dit een afwisselend gevoel waarin je als ouder, leerkracht of hulpverlener steeds een evenwicht zoekt. Dit evenwicht kan op een bepaald moment uit balans raken, waardoor je even niet meer weet welke richting je uit moet of wat je kan doen voor je kind of jongere.

 

Opvoedingskracht kan dan samen zoeken met de ouder of een betrokken dienst om oplossingen te vinden voor het kind of jongere. Oplossingen die je als ouder of betrokken persoon ook terug energie geven en waarbij je kind of jongere zich terug beter kan voelen.

 

 

De eigenheid van het gezin, het kind of de jongere is essentiëel in deze zoektocht.

 

Een zoektocht op maat, brengt vaak een duurzaam antwoord.