Rots & Water training

 

 

 

 

Rots & Water

Training

 

Weerbaarheid

Beheersing

Zelfvertrouwen

Sociale vaardigheden

 

 

 

 

 

Rots & Water training

 

Voor scholen en andere diensten

 

 

Opvoedingskracht kan eenmalig

of op regelmatige basis

Rots & Water training geven

aan kinderen en jongeren

op scholen en andere diensten

.

 

offerte en mogelijkheden op aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

Rots & Water training

 

Voor kinderen - jongeren - volwassenen

 

 

 

Voor meer info: zie planning Rots & Water

 

 

 

 

 

 

 

Rots en Water is een psychofysieke training.

Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, zelfvertrouwen, weerbaarheid en beheersing.

 

Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen methodiek die wereldwijd gehanteerd wordt om kinderen en jongeren zowel weerbaarder te maken, alsook zichzelf te leren beheersen.

 

Deze methodiek heeft eveneens een positief resultaat

op het zelfbeeld en de sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren.

 

Rots & Water training

 

Voor kinderen en jongeren met

ASS kenmerken en hooggevoeligheid

 

 

Voor meer info: zie planning Rots & Water

 

 

Opvoedingskracht

Rots & Water

 

Wat is Rots & Water?

 

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes.

Rots & Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

 

 

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

 

 

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antiepest methodiek: na implementatie zal pestgedrag uit de klas verdwijnen. Indien schoolbreed ingezet zal het pesten de gehele school verlaten. Zie hiervoor de research in het boek ‘Bringing it Together’.

 

Rots en Water is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens maar wordt zowel in Nederland als ver daarbuiten nu ook ingezet voor meisjes. Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken

 

 

Opvoeden kan je veel kracht geven omdat je kinderen ziet opgroeien. Anderzijds kan het opvoeden ook veel kracht vragen van jezelf. Vaak is dit een afwisselend gevoel waarin je als ouder, leerkracht of hulpverlener steeds een evenwicht zoekt. Dit evenwicht kan op een bepaald moment uit balans raken, waardoor je even niet meer weet welke richting je uit moet of wat je kan doen voor je kind of jongere.

 

Opvoedingskracht kan dan samen zoeken met de ouder of een betrokken dienst om oplossingen te vinden voor het kind of jongere. Oplossingen die je als ouder of betrokken persoon ook terug energie geven en waarbij je kind of jongere zich terug beter kan voelen.

 

 

De eigenheid van het gezin, het kind of de jongere is essentiëel in deze zoektocht.

 

Een zoektocht op maat, brengt vaak een duurzaam antwoord.